Disclaimer

Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van deze site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat daarop geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt Petra van Kessel Vastgoed daarom geen enkele aansprakelijkheid.

 

De vermelde informatie over het aanbod is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan tekst en tekeningen kunnen geen juridische rechten worden ontleend.

 

Privacybeleid

Petra van Kessel Vastgoed, gevestigd aan Poppenbouwing 26c-3, 4191 NZ Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

http://www.pvkv.nl
Poppenbouwing 26c-3
4191 NZ Geldermalsen
Tel. +31 345 74 59 59
info@pvkv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Petra van Kessel Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pvkv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Petra van Kessel Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Petra van Kessel Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Petra van Kessel Vastgoed neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Petra van Kessel Vastgoed gebruikt het computerprogramma Informant om vastgoed financieel, commercieel en technisch te beheren. Facturen, herinneringen en verhogingsbrieven worden automatisch gegenereerd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Petra van Kessel Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 10 jaar, aangezien wij dit wettelijk verplicht zijn voor de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Petra van Kessel Vastgoed deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Petra van Kessel Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Petra van Kessel Vastgoed uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Voorbeeld hiervan is het doorgeven van uw gegevens ten behoeve van het opstellen van een huur- of koopovereenkomst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Petra van Kessel Vastgoed bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Petra van Kessel Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pvkv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Petra van Kessel Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Petra van Kessel Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pvkv.nl.

 

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer en het privacybeleid kunnen worden gericht aan info@pvkv.nl.

Petra van Kessel Vastgoed is de handelsnaam van Petra van Kessel Vastgoed bv. Petra van Kessel Vastgoed bv heeft haar hoofdvestiging te Geldermalsen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64872203.

Actueel

Elings Dakbedekkingen vestigt zich in Geldermalsen

Elings Dakbedekkingen vestigt zich in Geldermalsen

Per februari 2019 is de bedrijfsruimte aan de Poppenbouwing 26 in Geldermalsen verhuurd aan Elings Dakbedekkingen en Dakveiligheid Nederland. Dit bedrijf is gespecialiseerd in bitumuneuze, EPDM en shingle daken en is specialist in verhuur van tijdelijke dakrandbeveiliging voor platte daken. 

Lees meer >

Laat u verrassen door ons aanbod!

Algemeen

Achterweg 40

Deze fraaie kantoorruimte is gelegen op het bedrijventerrein Slimwei in het bedrijvencomplex Slimwei 4, een beleggingsobject dat oorspronkelijk bestaat uit twee kantoorruimten en twee bedrijfsruimten. Één van de huurders heeft alle ruimten in gebruik genomen en deze getransformeerd naar kantoorruimten. Eventueel is het mogelijk weer op te splitsen.

Ca. 1.566 m² kantoorruimte.

Algemeen

De Aaldor 16d

Deze fraaie en luxe bedrijfsruimte is gevestigd in bedrijvencomplex Pletterenburg Oost op bedrijventerrein Hondsgemet. Bedrijventerrein Hondsgemet is een ruim opgezet bedrijventerrein met een zeer representatieve uitstraling en een eigen open glasvezelnetwerk. Hondsgemet ligt in het hart van Nederland vlakbij snelwegknooppunt Deil. Hier snijdt de A2, een noordzuidhoofdverbinding, de A15, de snelweg die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt.

Ca. 132 m² bedrijfsruimte en ca. 70 m² verdiepingsvloer.

Algemeen

Poppenbouwing 26c

EEN UNIEKE KANS VOOR HET HUREN VAN EEN KLEIN KANTOOR! Huur flexibel een kantoorkamer vanaf ca. 27 m², helemaal full service, en krijg daarbij ook het gebruik van ruim 145 m² gezamenlijke functionele ruimtes zoals keuken, ontmoetingsruimte, vergader-/presentatieruimte, wachtruimte, toiletten enz.! Huur gemakkelijk, efficiënt en volledig verzorgd. Alle servicekosten en overige huisvestingskosten zijn namelijk al verrekend in de huurprijs. U krijgt dus geen extra rekeningen.

Algemeen

De Aaldor 10c

Deze fraaie en luxe bedrijfsruimte is gevestigd in bedrijvencomplex Pletterenburg Midden op bedrijventerrein Hondsgemet. Bedrijventerrein Hondsgemet is een ruim opgezet bedrijventerrein met een zeer representatieve uitstraling en een eigen open glasvezelnetwerk. Hondsgemet ligt in het hart van Nederland vlakbij snelwegknooppunt Deil. Hier snijdt de A2, een noordzuidhoofdverbinding, de A15, de snelweg die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt.

Ca. 180 m² bedrijfsruimte.

Algemeen

De Chamotte 28

Het object is gevestigd aan de rand van het bedrijventerrein West-Betuwe. Dit industrieterrein ligt aan de Randweg, die direct aansluit op de op- en afritten van de A15 en ook de A2 is in de nabijheid.

Zelfstandige kantoorruimte met een oppervlak van 168 m² en bedrijfsruimte van 206 m² met 296 m² kantoor. Beide units kunnen afzonderlijk worden gehuurd.

Algemeen

Kerkstraat 48

Deze winkelruimte ligt op een prominente zichtlocatie op de rand van het dorpscentrum nabij het drukste kruispunt van Geldermalsen. De locatie ligt aan een doorgaande weg waar dagelijks veel verkeer langs komt. Het is een opvallende locatie, vooral voor wachtende automobilisten voor de verkeerslichten.

Ca. 149 m² winkelruimte.

Algemeen

De Aaldor 16c

Deze fraaie en luxe bedrijfsruimte is gevestigd in bedrijvencomplex Pletterenburg Oost op bedrijventerrein Hondsgemet. Bedrijventerrein Hondsgemet is een ruim opgezet bedrijventerrein met een zeer representatieve uitstraling en een eigen open glasvezelnetwerk. Hondsgemet ligt in het hart van Nederland vlakbij snelwegknooppunt Deil. Hier snijdt de A2, een noordzuidhoofdverbinding, de A15, de snelweg die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt.

Ca. 165 m² bedrijfsruimte, ca. 33 m² kantoorruimte en ca. 71,6 m² verdiepingsvloer.